Darin Kuzmanovic - 505 u megahercima

Pali se komp i zuji hladnjaca.
Na ekranu kruzi cist kolorit boja.
Ulazim u najbolju igru tad, u "Counter-Strike"!
Evo, i izlazim samo na cas.
Kalas me udara samo na glas.
Ja ne znam kol'ka je kompu brzina,
u megahercima!

Ref:
To je taj zvuk koji komp pomera,
to je taj zvuk koji mene obara.
To je taj zvuk koji komp pomera:
sa 505 u megahercima... u megahercima!

- hvala srki