Fibia - Pandurija

Sina biži sina
tebe sada vata
prokleta pandurija
4 marice za tobom

Možda te uvate a možda i ne
A onda možeš zaboravit na sve

Sina biži sina
tebe sada vata
prokleta pandurija
4 marice za tobom

1,2,3,4,5,6,7,8,9.......
1,2,3,4,5,6,7,8,9

jebiga uvatilo sinu
ali sina nakon 6 mjeseci
izlazi iz ćuze i traži osvetu

Biži pandur biži
Tebe sada sina
Tata sa prokletom letvon..........

1,2,3,4,5,6,7,8,9.....
1,2,3,4,5,6,7,8,9
jebiga ubilo pandura

- hvala sina