Petar Graso - Gol, bos, sam

ljubav je lancun bili
koji se s tobon dili
ja se uvik zamotan u nju
tvoje misto je kraj mene tu
ova noć mirno more
baca mi sol na snove
ti si tamo di ja nemam ključ
di moje želje nemogu uć'

ostajen gol, bos, sam
na stine nasukan
još te ova duša gladna
i posteja naša i prazna i 'ladna
ostajem gol, bos, sam
na stine nasukan
dok me bol po duši grebe
bojin se jutra, ljudi i sebe
jer nema tebe, jer nema tebe

nebo mi kišon priti
s drugin ćeš nazdraviti
jer on ti daje odmotan dar
moje srce ka slomljenu stvar
ostajen gol, bos, sam
na stine nasukan
još te ova duša gladna
i postelja naša i prazna i 'ladna
ostajen gol, bos, sam
na stine nasukan
dok me bol po duši grebe
bojin se jutra i ljudi i sebe
jer nema tebe, jer nema tebe

ostajen gol, bos, sam
na stine nasukan
još te ova duša gladna
i postelja naša prazna i 'ladna
ostajen gol, bos, sam
na stine nasukan
dok me bol po duši grebe
bojin se jutra, judi i sebe
jer nema tebe, jer nema tebe

jer nema tebe

- hvala DianaP