Voodoo Popeye - Skot & Pipen

-Ej, skote, sta je to?
-Ma, kasetofon ne radi... Jebem ga u glavu...
-E, ombre! Nije sve u spravama! Ima nesto i u glavama!

- hvala daky