Knez - S kim da tugu podijelim

Bili smo jedno za drugo
Ti nisi vidjela to
Željela si sve
ja ništa nisam imao

Rekoh ti prodaj ljepotu
Ako je sreć u tom
Ima cijenu u životu
Svaki brodolom

Nisi dugo bila sama
Još si kraće bila dama
Imali te svi što imaju

Da je neko drugo vrijeme
Ti bi spavala kraj mene
Sada mogu da ti kupim
Što ti srce poželi
Da je malo sre}e bilo
Moje grijala bi krilo
Zato kupujem na vrijeme
S' kim da tugu podijelim.

- hvala Nina