Vampiri - Ona zna

Ona zna
da je volim ja.
Da,ne mogu,ne,
ne mogu ja bez nje.

Ona voli brza kola,
skupe stvari sarene.
Ja joj mogu dati samo
svoju,ljubav,svoje sne.

- hvala Mladen Tatljak