Djavoli - Zvuci ulice

Tvoje su rijeci pjesma za mene
Svjetla su grada boje za pjesmu
Koraci nasi zvone u ritmu
Koraci nasi zvone u ritmu.

Ja te vidim
Ja te cujem u zvuku ulice.