Six Pack - - i +

Kada bih crtao strip
ili pisao stih
Hiljadu sunčanih dana bih sačuvao za njih
Za braću po srcu, vetar vreo i šum
Pesmu sreće urla daska kad je spustiš niz drum
Najpre pogled u ponor, kao potpis na gips
I krv k'o dinamit iznenadi čelo
Ubrzava puls, šta daju - i +
Kad jurneš u strah, kad čuješ vrisak točkova

- hvala Dava