Divlje Jagode - Jedina moja

Pogledaj u moje oči
Zašto skrivaš pogled taj?
Pogledaj u moje lice
I pokaži osmijeh svoj...

Djevojko u sutonu tihom,
Pokraj rijeke što koračaš
S tužnom sjenom na licu svom
I kosom nježnom,
I kosom plavom kao lan...

Jedina moja tebi sviram ja,
Jedina moja tebi pjevam ja...

- hvala mtpk