Doris Dragovic - Teret jubavi

Nema mi do tvoga lipog glasa
Da mi lipe riči piva,
Ka' u ono prvo vrime
Da me dira, da me dira
Draga pisma tila tvog.

Tvoju jubav skrila san pod skute
Da je moja, samo moja.
Šta te to iz moga dvora
Tira priko sinjeg mora
Di je srića rekla bog...

Daj mi reci, di ćeš sam
Praznih ruku slab i nevojan,
Kome triba čovik nesritan
Samo ja te jubit znan...

I daj mi reci di ćeš ti,
Tek smo sad za život zrili mi
Kad smo već ga pola zgazili
I na leđima svojim prinili
Težak teret jubavi,
Teret jubavi ...

Čemu život ako se ne dili
I na stini i na svili,
Nismo crni niti bili
Već zbog vrile krvi krivi
Grišimo ka judi svi...

Tvoju jubav skrila san pod skute
Da je moja, samo moja
Šta te to iz moga dvora
Tira priko sinjeg mora
Di je srića rekla bog...

I daj mi reci di ćeš sam

- hvala vrbas