Sajeta - Trava doma mog

Na obroncima Učke med šparugami zbija
sunce ju gladi a vetar ju savija
kad se doma ja tornan
najprvo jednega zafumam
zafumam i zakantan

Grin grin gres of hom
me pukne kako tavalon

Nonić je sedel zada kuće i pasal je kozu
počel je kričat da policijoti greju
va KUD-e više ne bin tancal balun
finil bin i ja va pržun
ali se je sreća dogodila
koza je travu pobrstila

Grin grin gres of hom...

Ko da san va nekoj bajke
sad živen na Jamajke
s kosericun pobiran maroanu
pensan na teru Istrijanu
o majko moja mi piši
ako trava doma još diši
majko nek te čuva Bog
zalevaj travu doma mog

Majko majko Jamajko
mamo mamo maroano

Grin grin gres of hom...

- hvala mare