Vatrogasci - Ajnc, cvaj, draj

Voljela si da se igram vatrom
Duboko si disala tu noć
Pustio sam goluba sa jatom
Vikala si glasno "u pomoć"

Nešto divno bilo je u zraku
Suzne oči ništa ne vide
Gušila si se u crnom mraku
A željela si jake vjetrove

Hej ženo daj mi, daj, dok kažem ajnc cvaj draj,
Tanjur graha i ljute rakije
Pa ću ti svirati ili sondirati
Dok ti plavo oko ne zaplače
Hej ženo daj mi ti, dok kažem je'n dva tri,
Tanjur graha i ljute rakije
Pa ću ti svirati ili sondirati
Dok ti plavo oko ne zaplače

- hvala komarac