Vjestice - Janko

Jeste li vidjeli moga sinka Janka?
Nismo ga vidjeli već smo čuli glase
Da l' su ga napale tri djevojke mlade?

Prva mu rekla: "Skoč' u vodu, Janko"
Druga mu rekla: "Bjež' u šumu, Janko"
Treća mu rekla: "Predaj nam se, Janko"

Nisam ja žaba da u vodu skačem
Niti sam jelence da u šumu bježim
Niti sam kukavac pa da vam se ne dam

- hvala Marex