Urban - Zaobilazim

I još samo da se pomakneš
S vrata skloniš se
Drugo mjesto zauzmeš
Pustiš me da prođem
Jer ja te zaobilazim
U luku najširem
Bez svog osmijeha
Bez suvišnih pokreta
S licem mrtvim
I bez rijeei....
Nema sitnog cjenkanja
Što kome pripada
Uzmi
Sve ti ostavljam
Ionako,to su samo
Stvari
Moj hram zakljueava vrata
Ostaješ pred njima
Zauvijek
Od sada
Nikad bili prijatelji
Strast puna viška kretnji
Sve priee bez prave teme
Oštrom rijeei kratiš vrijeme
Udariš
Pa ja tebe.....
Svaka mi bora licem piše
Ne popuštam ni korak više
Zato mi se eini
Stojimo na istom mjestu
Oduvijek..
I još samo da se pomakneš
Pustiš me da prodem
Ti biraš naein kako da odem
Jer ja te zaobilazim
U luku najširem
Bez svog osmjeha
Bez suvišnih pokreta
S licem mrtvim
I bez rijeei....

- hvala Lauferka