YU Grupa - Bio jedan pas

Bio bio jedan pas
I ujeo kuvara
Kuvar uze, uze nož
Isecka ga na dva, na tri komada
Došli, došli drugi psi
Napravili spomenik
Na kome je pisalo...

Bio bio jedan pas

- hvala Sale