Voodoo Popeye - Zdravica

E pa domacine, nek ti je bogata berba i im'o vina
da se možeš vinuti k'o što se od šina možeš ušinuti,
da budeš vinovnik. da ti snaja bude lozinka, a pritoka une unuce,
da ti jetra traje a vino snagu daje.
da ti svaki hektar curi nektar.
da ti korisnik vepa bude vepar.
raspolovio, po rasu lovio, po vinu plovio.
kirk ti daglas dao glas, pastor ti ne bio iz tora pas,
uvek nabasao na bas, elita bio pa te stalno vozio elitas bas.
protiv fotelje se bunio, protiv jogi dušeka uzjogunio.
imao vezu sa ženom kao vezu luka.
rukovet ti bila u vinu vlažna ruka.
u koru ukore ukorio, ako postoje.
vitalan nam ti bio kao uljane boje.
ajd' živeli!

- hvala CoLoR