Kuguars - Zimbabwe

Beautiful Zimbabwe
We'll sure never forget
Beautiful Zimbabwe

Long live kamerad Mugabe
We'll sure never forget
Long live kamerad Mugabe

Beautiful Havana
We'll sure never forget
Beautiful Havana

Long live kamerad Che Gevara
We'll sure never forget
Long live kamerad Che Gevara

Beautiful Tripoli
We'll sure never forget
Beautiful Tripoli

Long live kamerad Gadafi
We'll sure never forget
Long live kamerad Gadafi

Beautiful Srbija
We'll sure never forget
Beautiful Srbija

Long live sarma i rakija
We'll sure never forget
Long live sarma i rakija

- hvala Lazar