Laufer - Viđeno

Jednom sam već bio ovdje,
Skrivao mjesec u svojim rukama.
U svakom kutu čuči dječja kazna,
Jedu se laži sa tvojih stolova.

Nananananana, nikad više slijep i gluh
Bio sam dovoljno dugo.
Svjetlo ulazi u srce i otvara mi oči,
Gdje je moj mač, kako da se borim?

Jednom sam već bio ovdje,
Pregažen od tebe zbog običnog sna
U uniformi izvezenoj od suza
Vjerno ti služio tisuće godina.

Nikad više slijep i gluh
Bio sam dovoljno dugo
Svjetlo ulazi u srce i otvara mi oči
Gdje je moj mač, kako da se borim?

- hvala cRAwLINGgiRL