Darkwood Dub - Filadelfija

Filadelfija
To je prava stvar
Još korak ili dva
Postoji jedan sat
Koji otkucava
Para-ram-pa-ram-pa-pa

Postoji kutija
U njoj je fabrika
Psihoakustična prostorija
Tamo radim ja
Para-ram-pa-ram-pa-pa

- hvala Tina