Riblja Corba - Diktator

Ooooo, ooooo, oooooo, ooooo

Diktator je sinoc izd'o naređenje
niko osim njega ne sme da se penje
Sem njegove žene,ćerkice i sina
niko drugi ne sme gore do visina.

Diktator se kune u svoje poštenje
Sledi istrebljenje svakom ko se penje
Diktator se penje,gleda sa visine
Kako narod stenje,kako narod gine.

Diktator je jutros javio dekretom
niko osim njega ne upravlja svetom

Ooooo, ooooo, ooooo, ooooo

Prvi program javlja
da za javno vjenje
dobar razlog slavlja
Diktator se penje

Diktator je rek'o čekam s nestrpljenjem
šta to ima gore još uvek se penjem

Hoću da se uverim sa aspekta svog
da li tamo gore egzistira Bog
postupiću onda sasvim nesebično
sebe ću za Boga proglasiti lično

Diktator je jutros javio dekretom
niko osim njega ne upravlja svetom

Ooooo, ooooo, ooooo, ooooo

- hvala Tefi