Dalmatino - Prosjak i sin

ja san čovik s kamena,
za mene je tvoja ljubav svetinja
a na oba ramena nosin brime,
teška je sirotinja
za ta tvoja oka dva,
ka dva modra jezera
pola svita ja bi da, moja silo nečista
ja ću priko biokove
bosin nogan do tebe doći
šišmiša se ja ne bojin,
ne plašin se vištica i noći
ja se bojim samo boga
šta sa neba gleda nas
da bi po' života svoga,
samo da ti čujen glas
u suknenoj borši cili je svit
jedno veliko srce i u srcu cvit
moje sunce, moj biser nebeski
tu smo samo ja i ti
neka vidi imotski
svi me znaju u mom kraju,
od grabovca do medova doca
i kad za mnom pasi laju,
pošteni san sin od svoga oca
sada ljubav tvoju prosin,
tebe nosin na srcu
moja kuća ima mista, u njoj budi nevista

- hvala mellow_d