Poslednja Igra Leptira - Natasa

Gledao sam belo jutro,
Došlo je polako,
Oteralo noćne ptice,
Svanulo tek tako.

Al' ostao je ključ od stana,
I papir od čokolade,
Zaboravljen upaljač,
Od soka prazna flaša, sve je tu...

A gde je Nataša?
Muči me to.
A gde je Nataša?
Jo, jo, jo,jo.

Pobeg'o je žuti mesec,
Odnela ga zora.
Nikom nije rek'o "Idem",
Vratiti se mora.

Al' ostao je ključ od stana,
I papir od čokolade,
Zaboravljen upaljač,
Od soka prazna flaša, sve je tu...

A gde je Nataša?
Muči me to.
A gde je Nataša?
Jo, jo, jo, jo.

- hvala Natasa