Obojeni Program - Idem glav(n)om ulicom

Ispucalom zemljom hodam
dvesta dana kao jedan
vizionar korak vezba
polja snage to mi treba

Da li mislim svojom glavom
ako idem drugom stranom

Mali detalj sada smeta
popularnost tih mudraca
na tom planu sve je isto
ubrizgana slast zivota

- hvala Tanja(NS)