Let3 - Izgubljeni

1,2,3,4
Izgubljeni!
Ima nas jos

Godinama pricaju nema nas puno
a sve nas je vise, sve nas je vise
Godinama pricaju ima nas malo
a sve nas je vise

1,2,3,4
Izgubljeni!
Ima nas jos ...

Godinama pricaju nema nas puno
a sve nas je vise, sve nas je vise
Godinama pricaju sve nas je manje
a sve nas je vise

1,2,3,4
Izgubljeni!
Ima nas jos ...

- hvala Tina