Xenia - Zadnji put

pobjeći sa otoka
od tišine i tamnih čempresa
oni me gledaju tvojim očima
u luku ne otići
i kada jugo razum zarobi
jer mogla bih zauvijek tamo ostati

a ti si rekao
zadnji put
zagrli me čvrsto
zadnji put
poljubi me isto kao prvi put

predugo sam te čekala
i moja kosa je jučer umrla
u morsku se travu sada pretvara
brodovi dolaze
ja sam zatvorila sve prozore
školjka bez bisera ostaje

a ti si rekao
zadnji put
zagrli me čvrsto
zadnji put
poljubi me isto kao prvi put

- hvala kumek