Six Pack - Poslednja kap

Jednom kad potrčim kroz ogledala
Ne želim da vidim nikog koga znam
ni jedan vetar neće moći da me pronadje.
Svu svoju ljubav, ponos i nadanja
daću na poklon pticama da makar one
odlete tamo gde ja ne stignem.
Stvarno je bila poslednja kap
kad ste u mene prodrli zubima!
Stajao sam više nego začaran
kad je stigao eho vaših glasova:
"Nije mu ništa, samo se folira!"
Skriven od noćnih patrola, stajao sam tako,
vi ste, umrljani krvlju, kamuflirani blatom
svi se smejali tudjem porazu.
Trulih zuba pobeda -
bitno je da neko aplaudura
ma šta je laž - samo kriva istina!
Nema ničeg što može da zaboli
kao kad pukne blam,
a ti tvrdiš sasvim sam da si nedužan
Metak u čelo? To ne bih bio ja!

- hvala marija