Riblja Corba - Pozajmila je pare, poludela je skroz, kupila je kartu i sela je u voz

Pozajmila je pare, poludela je skroz
Kupila je kartu i sela je u voz
Posla je da vidi gde sam, ili mozda s kim sam sad
Posla je u nepoznato, za nju sasvim novi grad
Pa da... hmm, pa da.

Ljubazan sam bio, nisam im'o kud
Ne bi bilo lepo da se pravim lud
Zar da kazem da je ona samo jedna avantura
Zar da priznam da je pored mene neka druga cura
To ne... hmm, to ne.

Savest me je grizla, nisam fer
Ponasam se kao divlja zver
A ona veruje sve
Za nju je kao pre
Hej