Letu Štuke - Nikog nema tu

Sad visiš uplakan na grani naglavačke
Gležanj ti je čvrsto privezan za nju
Pljuvao si sa nje djecu, maltretiro mačke
Otjero si prijatelje, nikog nema tu

Uuuu...
Nikog nema tu
Uuuu...
Nikog nema tu
Uuuu...
Nikog nema tu
To su objektivno fakti
na javi i u snu

Sad visiš umazan medom po licu
Čuješ zlokobno zujanje pčela roj
A znao si okrenut leđa svakom za sitnicu
Telefon ti je upaljen, al niko nema broj

Uuuu...
Nikog nema tu
Uuuu...
Nikog nema tu
Uuuu...
Nikog nema tu
To su objektivno fakti
na javi i u snu

Sad žališ al' opet žališ samo sebe
Iz grla ti izlaze kukavice
Tvoju provincijsku narav proziru curice
Što od njih ti rastu zazubice

Sve manje je vremena
da misliš o svemu
Pčele su sve bliže
Zujanje sve jače
I sigurno imaš pozitivnu tremu
Čim si tako obilno napunio gaće

Spuštam se do tebe
Nožem sječem konop
Kao vreća cimente otresaš od tlo
Dok bježiš niz lijehe
Molim se da neko
Ućera ti dobro a išćera zlo

Uuuu...
Nikog nema tu
Uuuu...
Nikog nema tu
Uuuu...
Nikog nema tu
To su objektivno fakti
na javi i u snu