Prljavo Kazalište - Na badnje veče

Na badnje veče
Dok su zvona
Zvona zvonila.
Pred crkvom svetog
Blaža ti si
Dušo stajala.

I nekim starim šalom
Kosu si
Malo pokrila.
Da je ne bi
Neka pahulja
Valjda smočila.

Pričaju mi
Da se sramiš
Kada čujes za mene.
Al' nisam ja
Ni pola tol'ko loš
Ko što kruže glasine.

Ja imam samo
Jednu nesreću
Uništim sve što dotaknem.
Al sam svoju
Ljubav čuvao
Samo za tebe.

Zbog mene ne plači
Suza nisam vrijedan
Kasno je da se sada mijenjam.

Milijun puta
Prošao sam
Ispod tvoga prozora.
Da si rekla samo riječ
Došao bi
Krilima divljih gusaka.

Jer nisam ja
Ni pola tol'ko loš
Ko što kruže glasine.
Ja imam samo
Jednu nesreću
Uništim sve što dotaknem.

Zbog mene ne plači
Suza nisam vrijedan
Kasno je da se sada mijenjam.

Jer ti
Ti si meni nešto poput
Korijena
Neka stara
Navika.

Zbog mene ne plači
Suza nisam vrijedan
Kasno je da se sada mijenjam.