Goribor - Ti i ja

Ti i ja u sobi,
u ulju na vodi,
guramo stvari,
sve te prasnjave stvari...

Jedan misli da bolji je,
drugi da brzi je.

Jedan misli da bolji je,
drugi da brzi je.

Ti i ja u sobi sami,
razgovaramo sa senkama u glavi.

Ti i ja u sobi sami,
razgovaramo sa senkama u glavi.

Jedan misli da bolji je,
drugi da brzi je.

Jedan misli da vreme je,
drugi da kasno je.

Jedan misli da vreme je,
drugi da kasno je.

Jer ti i ja, vise nismo ti i ja...
Jer ti i ja, vise nismo ti i ja...

- hvala iced