Zaklonišče Prepeva - Svako od nas je rob

Dobrodošli u filmu nade
Sve podseča na stare bajke
Dobre vile nam kuče grade
I puši se ko da smo deo Jamajke

Lepotice šetaju gole
Fini ljudi sjajna zemlja
Ceo svet svi nas vole
Ovo je stvarno raj veselja

Bogovi su na našoj strani
Nema gladi nema jada
Čuvaju nas i partizani
Svaki dan održava se nova parada

Uovom filmu rata nema
Sve je džabe pa i sloboda
Svako od nas mirno drema
Sve dok traje zadnja epizoda

Ovu pesmu nekad smo pevali svi
Pevajte sad i vi
I ako je bio sve samo san
Treba da sam ponosan

REFREN:
Živimo u zemlji rez prošlosti
Gde niko nema svoj grob
Ljubimo se u znak zahvalnosti
Svako od nas je rob

REFREN:

REFREN:

REFREN:

- hvala Nina