Atentat - Kroz sumrak

Hej ti, zaustavi
svoj mali voz na stanici
na kojoj sam je čekao
pijan do smrti od ljubavi.

Hej ti, ne gledaj
sliku iznad sjedišta.
Sad tuđi grad, tuđa obala
na kojoj me je čekala.

Kroz sumrak putujem.
Kroz sumrak putujem.
U sumrak biću daleko.

- hvala brada