Saht - Mali čovek

Nemaš posao nemaš stan,
i tako opet svaki dan.
Nemaš love ni za pivo,
pred očima ti stalno sivo.

O, dokle ćeš da trpiš to!
O, dokle ćeš da trpiš to!

I sve što radiš prate oni,
murija vojska i moroni.
Tvoja ličnost ne postoji,
sudbinu ti drugi kroji.

O, dokle ćeš da trpiš to!
O, dokle ćeš da trpiš to!

Dokle ćeš da trpiš to,
da živiš kao bedni rob.
Dokle ćeš da budeš slab,
vreme je da kreneš sad.
Oi!

- hvala w