Van Gogh - Tik tak

Kao bumerang
Sve što radiš tebi vraća se
Svojim činima
Gde god da pođem uvek pratiš me

Tik-tak, tik-tak
Govori mi sat
Tik-tak, tik-tak

Baš kao bumerang
Sve što kažeš tebi vraća se

Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Samo moja
Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Nisi više moja

Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Samo moja
Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Nisi više moja

Svake noći se
U tuđem znoju slatko okupaš
Dok ja sedim sam
I zbog tebe glavu razbijam

Tik-tak, tik-tak
Govori mi sat
Tik-tak, tik-tak

Ne, nemam vremena
Za tebe viŠe nemam vremena

Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Samo moja
Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Nisi više moja

Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Samo moja
Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Nisi više moja

Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Samo moja
Da, da, ti si
Svačija samo moja nisi, nisi
Nisi više moja

Tik-tak, tik-tak
Tik-tak, tik-tak
Tik-tak, tik-tak
Tik-tak, tik-tak ...

- hvala KtD