Aerodrom - Kraj tebe u tami

Ljudi, prolaze
I nekud odlaze
Sa koferom u glavi
I mukom pod rukom
A meni je lijepo kraj tebe u tami
Gdje jedino svjetlo koje dolazi
Je ono što se pali vani na reklami

I nekad netko stane
I užasnut nešto viče
A ostali ne slušaju
Njih se ne tiče

I nekad netko stane
I užasnut nešto viče
A ostali idu dalje
Njih se ne tiče

- hvala Marko