Riblja Corba - Moj Jenki going home

Nikad te nece niko
voleti ovoliko,
znaš zašto moci nece
moje je srce vece.

Kada se vratiš u eSADe
neka ti srce presade,
ovome tvome od kamena
hitno je potrebna zamena.

Moj Jenki going hom
u mojoj duši lom,
prokleta je Amerika
za putnika namernika,
moj Jenki going hom.

Tamo su samo stranci,
uglavnom Amerikanci,
tamo su samo tudi
od mene niko ludi.

Tamo žive bez veze,
uglavnom obaveze,
tamo uopšte ne znaš
kako ceš da se zezaš.

Moj Jenki going hom,
totalni brodolom,
prokleta je Amerika
bez sanjara i pesnika,
moj Jenki going hom.

Nikad te nece niko
voleti ovoliko,
znaš zašto moci nece
moje je srce vece.

Kada se vratiš u eSADe
neka ti srce presade
ovome tvome od kamena
hitno je potrebna zamena.

Moj Jenki going hom,
ja umirem za njom,
prokleta je Amerika
ona traži zamenika,
moj Jenki going hom.

Moj Jenki going hom,
ja umirem za njom,
prokleta je Amerika
bez sanjara i pesnika,
moj Jenki going hom.

- hvala cugo