YU Grupa - Šta će meni sada vatra

Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra

Kad ja mogu ove noći da joj telo
celo telo spalim, spalim

Kad ja mogu ove noći da joj telo
celo telo spalim, spalim, spalim, spalim

Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra

Kad već ona gori sva u igri roka
gori njeno telo, telo

Kad već ona gori sva u igri roka
gori njeno telo, telo, telo, teee..

Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra
Šta će meni sada, sada vatra

Kad već ona gori sva u igri roka
gori njeno telo, telo

Kad već ona gori sva u igri roka
gori njeno telo, telo

Kad već ona gori sva u igri roka
gori njeno telo, telo, telo, teee..

- hvala mALEFACTOr