Six Pack - Nisi ti kriva

Nisi ti kriva što sam ja
uspeo da dočekam
i taj dan u kome sam
zurim u tebe tražeći sebe.
Tvoje oči krupne suze,
kao da ispod bluze,
tvoje srce glumi nakovanj,
za čekić poput mene.
Zar zato da plaču te oči snene,
ta dva dragulja šarena?

Nisi ti kriva što sam ja
izabaro kišobran pod kojim stojim
i čekam kišu meteora, još jedna bora
moje čelo napada u ušima i dalje svira
dečja nada da će stvari da se promene
tek onako same od sebe.
Zar zato da plaču te oči snene,
ta dva dragulja šarena, obirši suze malena.

Tvoje oči krupne suze,
kao da ispod bluze,
tvoje srce glumi nakovanj,
za čekić poput mene.
Zar zato da plaču te oči snene,
ta dva dragulja šarena
obriši suze jedina.

- hvala LuciJa