Ibrica Jusić - Sit svega toga

Sit svega toga, vapim smrt smirenja, -

Kad gledam vrijednost k'o voće rođenu,

I ništavnost u duhu uzvišenja,

I tvrdu vjeru sramno pogaženu,

I čast predivnu sramotno izdanu,

Kad gledam savršenost grubo osramoćenu,

I djevičansku krepost, krepost prokurvanu,

U krzmanju snagu razdrobljenu,

I umjetnost od vlasti zauzdanu,

Kad gledam ludost kako nadzire umnika,

I istinitost glupošću nazvanu,

I rob će dok rob je dvorit silnika,

Sit svega toga vapim smrt smirenja:

Sit svega toga napustio sve bih,

Kad smrću ljubav ostavio ne bih.

- hvala noDrama