Parni Valjak - Predstavi je kraj

Dan već se budi
Polako kući krećem
glumac masku svoju skida
Predstavi je kraj

To je vrijeme
Kada klaun tužan može biti
To je vrijeme
Kada nakon svijetla pada tama
Pjevač pjeva tada nama
Mi smo ljudi s druge strane
Mi smo ljudi s druge- s druge strane

Ujutro već sviće
Kostimi se svlaće
Život uloge takve daje
Zavjese su pale

To je vrijeme
Kada klaun tužan može biti
To je vrijeme
Kada nakon svijetla padne tama
Pjevač pjeva tada nama
MI smo ljudi s druge strane
MI smo ljudi s druge strane
MI smo ljudi s druge strane...

- hvala Fabrizio