Novembar - Ko je Sunce ubio

Ona me gleda i pita šta mi je,
A ja kažem ništa, samo nevolje.
Ne brini se za mene i mirna odlazi,
Doći ću za tobom, veruj mi.

Ja ne želim više biti sa tobom,
O Bože kako vreme menja sve.
Koliko godina reka odnese,
Da te zaboravim, ne mislim na tebe.

Ko je Sunce ubio, ko je Sunce ubio?
Ko je Sunce ubio, ko je Sunce ubio?

Ona me gleda i pita šta mi je,
A ja kažem ništa, samo nevolje.
Ne brini se za mene i mirna odlazi,
Doći ću za tobom, veruj mi.

Ko je Sunce ubio, ko je Sunce ubio?
Ko je Sunce ubio, ko je Sunce ubio?

- hvala komandant sava