Opća Opasnost - Budi se grad

lyrics and music : Zarko Fabek Fabo


Pjesme usnulog grada
sto bude se
tijela umorna
lica posapana
Tko žuri taj uspori
hoce kraj
Senafor crveno, sad opet stoj

U... u očima jad
U... budi se grad
U... svi zure na rad
U... kad budi se grad

Ne ljuti se, nikud ne bjeze ulice
Kad svane dan, produzi malo sam
Ostavi brige za kasne godine
Maldost tu je kao dar,
Još nisi star!

U... osmjehni se sad
U... budi se grad
U... treba biti mlad
U... kad budi se grad

- hvala Slym