Kaliopi - Ljubomora

Moj lađe, moji snovi,
tonu, iako su novi.
Tek od juče tebe imam ja.

Već se priča da sam peti,
koji za tobom trči, leti,
meni snove kvari ljubomora,

Mirno spavaj, tebe volim.
Svakom' mogu da odolim.
To što kažu, nije istina!

Mirno spavaj, pusti laži.
Srce samo tebe traži!
Proći će te ta ljubomora!

Ljubomora, bez razloga!
Ljubomora, nama ne, ne, ne treba!

- hvala Marko