Merlin - Pogledaj sa prozora

Pogledaj sa prozora,
možda ćeš prepoznati...
Korak moj od olova
još ti ne da zaspati...

Duga zima, najduža
u kosti studen uvlači...
Za koga, bolna ne bila,
taj lijepi kaput oblačiš?...

Mnogo je vremena prošlo,
skoro zivota pola.
Bilo je žena i vina,
al' ničeg kao bola..

Kad bih te ponovo sreo,
šta bih ti mogao reći?..
Riječ bi u grlu stala,
a ti ne bi vjerovala...

Ostala si sunčana
strana moje ulice..
Ostala si velika,
sve su drugo mrvice.....