Djordje Balašević - Kristofore crni sine

Dosadio španskom kralju stalno jedan isti svet
Na kolumba izbor pade da načini preokret
nije stgo da se snađe, već mu utrapiše lađe
I rekoše nađi kontinent

Nije znao da će sasvim promašiti liniju
Da će naći Ameriku sve tražeći Indiju
Kristofore crni sine kud se vinu na pučine
Kad ti to ne leži ni za lek

Ne ide se preko mora bez kompasa I motora
Nema veze što je srednji vek

Jednog dana kad ped njima neka zemlja velika
Svi misliše Indija kad ono Amerika

Kristofer se za glavu hvata
Stavlja onču oko vrata
Kad potraži stvarno drugi svet

Ljudi moji totalno sam promašio liniju
Našao sam Ameriku, a tražio Indiju

Kristofore crni sine kud se vinu na pučine
Kad ti to ne leži ni za lek

Ne ide se preko mora bez kompasa I motora
Nema veze što je srednji vek

- hvala Miloš Ljatković