Maja Odzaklijevska - U meni postoji nešto

Čuj, ne traži da se menjam!
Sad je kasno za promene!
Ja sam takva, i šta mogu?
Idi, traži druge žene.

Poveruj mi da sam boem,
da mi đavo ne da mira.
Ja ne mogu stalno s tobom –
uvek isto me nervira!

U meni postoji nešto,
što me vodi, što me tera.
Ne želim još da se smirim,
i još ću da teram kera!

Kuća, pijac, sitna deca,
život sa svih strana zove!
Televizor, pranje veša,
ne, ja nemam takve snove!

U meni postoji nešto,
što me vodi, što me tera.
Ne želim još da se smirim,
i još ću da teram kera!

- hvala Marko