YU Grupa - Laž

Laži svuda oko mene,
Kaži da je sve to istina,
oči koje meni govore,
ne znam jer ja sam zaljubljen

Pričaj sad ti meni,
jer bit će volim ja,
laži na usnama tvojim,
za mene su istina.

Pričaj sad ti meni,
jer priče volim ja,
laži na usnama tvojim,
za mene su istina.

Ja volim sve oko sebe sad,
ne znam više de sam,
de sam ja.

- hvala Tomislav