YU Grupa - Ne znam ni sam šta da radim

Tražiš samo tražiš od mene sve,
i nikad ti nije dosta igre te,
želiš da ti dam i ovu noć,
a ne znaš niti sama kad ćeš doć.

Ne znam više ni sam šta još da ti dam
jer htela si sve što imam i znam.

Ne znam više ni sam šta još da ti dam,
jer dao sam sve za te.

- hvala Tomislav