Dekubitus - Prokleti grad

I krv teče ulicama prokletog grada
Večeras na ulici netko će da strada
Itekako će da strada, natalitet opako opada
Na prljavom gradskom pločniku
Kanibalizam vlada
Iznutrice plaze niz zidove kuća
U obiteljskim glavama došlo je do puknuća
Od silne mržnje i tjeskobe ljudima puca koža
KOntakt se uspostavlja preko nišana i noža
Hajde svi na ulicu na mukotrpan rad
Krvi, mesa i govana za prokleti grad
Začinite već postoljeći ubitačni smrad
Krvi, mesa i govana za prokleti grad
Još samo u birtiji postoje ljudi pravi
I ritual razbijanaj flaša po glavi

- hvala Jurko Kataklizma