Riblja Corba - Na putu za Stambol

Na putu za carski grad Stambol
ja i turski aga
nosismo ogroman tovar
sultanovog blaga

Na putu za carski grad Stambol
otimasmo zene
mocnom sultanu za harem
za agu i mene

Na putu za carski grad Stambol
kao gladni vuci
u strasnoj planini nekoj
napa'se hajduci

Odnese ogromno blago
odvedose zene
i ubise na mrtvo skroz
i agu i mene

- hvala Kosta